אודות אימון

האימון הוא הזדמנות לשינוי .
האימון רותם את הכוח הטמון בכול אחד מאתנו לשפר. לחזק. לרצות יותר.
האימון הוא תהליך של מטרות ושל פיתוח היכולת להגיע אליהן.
אני מציעה תהליך אימון ממוקד, יצירתי ואפקטיבי בדרך להשגתן.
אתם מוזמנים לבוא להתאמן.

האימון
האימון הוא תהליך ממוקד מטרה הבא למזער את הפער בין המצב המצוי למצב הרצוי בתחום מסוים בחייך. בעזרת מתווה מובנה וכלים אפקטיביים אותם אני מעניקה, נעשית הדרך להשגת היעדים אותם הצבת לעצמך, בעזרתי.
בסדרה של פגישות אני מסייעת לך לשפר את רמת שביעות הרצון שלך מתפקודך במקום בו נחוצה התמודדות לחיזוק.
התהליך יכול להיות אישי, קבוצתי או סדנתי. אני מציעה את כול אחת מהאפשרויות הללו. בכול מקרה התהליך מאתגר ומעורר. הוא בעל פוטנציאל להפקת ערך משמעותי. אישי וייחודי.

התהליך
בחלקו הראשון של התהליך נערך מיפוי מקיף של המרחב המקצועי או האישי שלך, בהתאם לצורך הקיים. אנו מזהים את הפערים בין המצב המצוי למצב הרצוי ומתוכם גוזרים מטרה אחת או מס’ מטרות לעבודה.
בהמשך אנו בודקים את הכוחות המקדמים שלך ואת האופן בו הם באים לידי ביטוי בדפוסי ההתנהלות והחשיבה שלך. לצד כך אנו לומדים את הכוחות המעכבים שלך ומתמקדים בפירוקם או מזעור השפעתם המנטרלת בדרך להשגת היעדים המסומנים בתהליך.
תהליך האימון יכול לכלול מתן כלים להרחבת זווית הראיה, שינוי פרשנות, המרה של דפוס חשיבה חוסם בדפוס חשיבה מקדם והטמעתו, וכן גילוי צרכים סמויים והחלפתם באחרים.
לקראת סיום התהליך אנו מקדישים עבודה לשימור השינוי ולציודך בכלים להמשך הדרך בצורה עצמאית, מחויבת ויעילה. אני מייחסת חשיבות רבה לפיתוח היכולת האישית שלך לתחזק את ההישגים וליהנות מהם לאורך זמן.